Våra Ordningsregler


2015-04-29_10-25-53_665

 

Åldergräns för att få tillträde till styrketräningshallen är från och  med det år du fyller 14 år.

Skor som används utomhus lämnas utanför hallen.

-Vikter, stänger och övrig utrustning skall återställas till dess
ursprungliga plats efter användning.
– Alla som tränar skall fylla i sin närvaro i närvarolistorna innan de lämnar styrkehallen efter avslutat pass.– Cardiomaskiner, bänkar och maskiner skall torkas rena från svett och smuts efter användning.
rengöringsmedel och städutrustning finns vid vattenkranen.

– Visa hänsyn te.x ljudvolym, torka upp när du spiller vätska, alltså vettigt uppträdande i lokalen!

 

2015-04-29_09-57-54_620
Etiska Regler

– Det är strängeligen förbjudet att hantera, inta och försälja preparat
som anges i dopingslagen.

– Du som medlem underkastar sig dopingtester om styrkehallens   personal eller dopingkontrollant kräver detta.

– Vi tolererar inte alkohol, tobak, narkotika eller att man uppträder påverkad inom styrkehallens lokaler.

– Vi accepterar inte mobbbing eller rasism. Styrelsen arbetar aktivt till att dessa regler uppfylls.

 

Vid upprepat fusk, slarv och regelbrott kommer personen i fråga att stängas av från styrkehallen.