Om oss


Klubben startade 1989 av några entusiaster i Kristdala.

Medlemsantalet har succesivt ökat och ligger nu på ca 100.

Maskinparken förnyas efterhand som ekonomin tillåter och den håller bra standard.

Eftersom vi är en liten förening så får vi dra runt i stort sett med hjälp av medlems- och träningsavgifter och bidrag för de under 25 år. Det senaste året har det köpts in bl.a. hantlar och diverse handtag o dyl.

För att kunna utnyttja gymmet krävs att det betalas träningsavgift och tagg erhålls vid inbetalning av antal månader eller helår.

Vi är även aktiva inom föreningslivet i Kristdala med bl.a. tipspromenader, sponsring av hjärtstartare mm.

Våra föreningsregler:
1. Absolut avhållsamhet från all hantering, intag eller försäljning av preparat som anges i dopningslagen.
2. Att våra medlemmar underkastar sig dopingtester om kontrollant så kräver.
3. Vi tolererar ej alkohol, tobak, droger eller att man uppträder påverkad i gymmets lokaler.
4. Vi accepterar ej mobbning eller rasism.